La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.santcugat.cat és:

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT del Vallès
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès

Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que subministra a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

Tractament

En el Registre de les Activitats de Tractament de Sant Cugat, es poden veure tots els tractaments registrats. Els podeu trobar a la pàgina:

Protecció de dades

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Els seus drets en facilitar les seves dades

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a un altre organisme.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible perquè ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.
  • En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT,  Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@santcugat.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès.

També pot consultar la pàgina protecció de dades per obtenir informació detallada de l’organització interna de l’Ajuntament en aquesta matèria i d’altres informacions d’interès.

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.