L’Ajuntament de Sant Cugat està treballant per fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a visit.santcugat.cat.

A data 15/06/2024 s’està duent a terme l’auditoria d’accessibilitat externa per part de la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb, empresa auditora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

A posteriori es faran les correccions de les barreres detectades en aquesta auditoria per tal que el web sigui accessible per a tots els usuaris.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.